Witamy na stronie internetowej CZWÓRECZKI

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Potwierdzam informację z dnia 3 kwietnia, pracownicy naszej placówki w dniu 8 kwietnia br., rozpoczynają strajk, który ma mieć charakter wielodniowy, uprzejmie informujemy, że pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą.

Zgodnie z komunikatem z dnia 3 kwietnia br oświadczam, że w zaistniałej sytuacji jako Dyrektor Szkoły przewiduje, że nie będę w stanie samodzielnie zapewnić Państwa dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i opieki i za zgodą organu prowadzącego, na podstawie § 18 ust1.2,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zgodą organu zawieszam zajęcia na czas trwania strajku tj od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W związku z tym ponawiam prośbę do Rodziców o zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży oraz o bieżące śledzenie ogłoszeń w dzienniku Librus.

Liczę na Państwa zrozumienie

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4 w Jarocinie
Iwona Tobolska               W związku z pismem, które wpłynęło w dniu 28 marca br. o możliwym strajku pracowników naszej placówki rozpoczynającym się w dniu 8 kwietnia br., który ma mieć charakter wielodniowy, uprzejmie informujemy, że pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą.

W zaistniałej sytuacji, jako Dyrektor Szkoły przewiduje, że nie będę w stanie samodzielnie zapewnić Państwa dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i opieki i za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia na czas trwania strajku tj od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W związku z tym proszę Rodziców o zapewnienie im opieki lub zgłoszenie w Sekretariacie Szkoły, tych osób które w dniach planowanego strajku potrzebują opieki.

W związku z pytaniami o organizację Rekolekcji Wielkopostnych i o przebieg egzaminu ósmoklasisty informuję, że:

Planowane na okres 8-10 kwietnia br REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem odbędą w Kościele oo Franciszkanów
8-9 kwietnia 2019 r. (poniedziałek- wtorek)
8.00 – 8.45 klasy I-IV rekolekcjonista do udziału zaprasza również rodziców i dziadków
9.15- 10.00 klasy V-VIII

10. kwietnia 2019 r. (środa)
8. 00 Msza Święta dla całej społeczności szkolnej

Egzaminy ósmoklasisty przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem OKE w dniach 15-17 kwietnia br. W porozumieniu z kierownictwem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustaliłam, że w przypadku trwania strajku wystąpię o zmianę organizacyjną- egzamin zostanie przeprowadzony w jednej sali dla wszystkich uczniów.

W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją, proszę Państwa o bieżące śledzenie ogłoszeń w dzienniku Librus.

Liczę na Państwa zrozumienie

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4 w Jarocinie
Iwona Tobolska

WAŻNE!
Informacje prawne dla rodziców dzieci do lat 8.


Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie

im. Władysława Broniewskiego

ul. M. Curie Skłodowskiej 4

63-200 Jarocin

                                                        

http://www.bip.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie kopiowanie,rozpowszechnianie i edytowanie zdjęć oraz reszty materiałów będących własnością autora jest zabronione.

20.04.2019 0:55:48 // www.sp4jarocin.pl